.

  +31206974000

  clients[at]lawyersnetherlands.com

+31206974000
clients[at]lawyersnetherlands.com
Company Formation Netherlands

CHECK COMPANY
NAME AVAILABILITY (Step 1)Articles

Prawo imigracyjne w Holandii

Updated on Thursday 06th July 2017

Rate this article
5 5 1
based on 2 reviews


Open-a-merchant-account-in-the-NetherlandsDecydując się na przeprowadzkę do Holandii najlepiej jest skonsultować się z jednym z biur imigracyjnych w Hadze, Amsterdamie, Rotterdamie, Schiphol, Leiden, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Almeria i Twente. Biura te zostały stworzone, aby dostarczać informacji o holenderskich miastach i innych istotnych informacji i popieranie wszelkich działań prawnych związanych z imigracją.
 
Pierwszy wymóg, jaki musi spełnić cudzoziemiec w Holandii, jest ważna wiza otrzymana z Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub Służby Imigracyjnej i Naturalizacji poprzez złożenie wniosku w Biurze Imigracyjnym i Naturalizacji. Pozwolenie na pobyt tymczasowy należy uzyskać, jeśli chcesz mieszkać w Holandii dłużej niż 3 miesiące.
 
Procedura Wjazdu i Pobytu (procedura TEV). Uzyskanie prawa pobytu w Holandii uzyskuje się przez złożenie wniosku o tymczasowe zezwolenie na pobyt i zezwolenie na pobyt ze strony holenderskiego sponsora. Tylko niektóre obywatelstwa nie wymagają tymczasowego zezwolenia na pobyt w Niderlandach. Wszystkie zagraniczne dokumenty dołączone do wniosku o pozwolenie na pobyt muszą być oficjalnie przetłumaczone i legalizowane w języku holenderskim, francuskim lub angielskim.

Wniosek może być przedłożony przez sponsora pocztą lub przez ciebie w ambasadzie lub holenderskim konsulacie w twoim kraju pochodzenia lub kraju stałego zamieszkania.

Po otrzymaniu wniosku, INS wysyła ci szczegółowe informacje na temat uiszczenia bezzwrotnych opłat rejestracyjnych.

Po uiszczeniu opłat, INS ma 90 dni na sprawdzenie wniosku i wydanie decyzji. W tym okresie INS może powiadomić cię, że wniosek został zatwierdzony i możesz odebrać pozwolenie na pobyt z konsulatu holenderskiego lub ambasady. Może też powiadomić cię, że wniosek został odrzucony i umożliwi ci zgłoszenie sprzeciwu. Pozwolenie na pobyt jest potwierdzone wizą w paszporcie, który musi mieć ważność dłużej niż trzy miesiące od daty wygaśnięcia ważności wizy.

Imigranci proszeni są o odebranie dokumentów zezwalających na pobyt z biur INS nie później niż dwa tygodnie od ich przyjazdu do Holandii. Wysoce wykwalifikowani imigranci mogą odebrać pozwolenia na pobyt z centrów expat. Jeśli pozwolenie na pobyt nie jest jeszcze dostępne, ze skutkiem tymczasowym przyznaje się naklejkę adnotacyjną.

Pozwolenie na pobyt można otrzymać na okres maksymalnie pięciu lat.
 
Inne wymagania. Na początku musisz zarejestrować się w Miejskiej Bazie Osobistej Registratury i wykonać test gruźlicy. Po otrzymaniu oficjalnego pisma od DUO należy uzyskać integrację miejską. Pismo określa warunki i okres niezbędny do uzyskania integracji. Egzamin Integracji Obywatelskiej za granicą sprawdza podstawową wiedzę na temat języka holenderskiego i społeczeństwa.

Przedłużenie pozwolenia na pobyt. Trzy miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pobyt, twój sponsor otrzyma powiadomienie dotyczące tego faktu. Wtedy do INS należy złożyć nową aplikację. Zawiadomienie otrzymane przez sponsora zawiera standardowy formularz zgłoszeniowy, który będzie używany, jeśli chcesz przedłużyć swój pobyt. Aplikacja ta jest również dostępna na stronie internetowej INS. Wraz z tym wnioskiem musisz złożyć najnowsze zdjęcie paszportowe oraz kopię przedniej i tylnej części aktualnego pozwolenia na pobyt.
 
Jedynie właściciele dokumentu pozwolenia na pobyt stały lub właściciele dokumentu stałego zamieszkania dla obywateli UE i członków ich rodziny nie muszą występować z tymi samymi dokumentami, co zwykli właściciele dokumentów z pozwoleniem na pobyt.


 

Spotkaj się z nami w Amsterdamie

Zadzwoń do nas pod numer +31206974000, aby umówić się na spotkanie z naszymi specjalistami z Amsterdamu odpowiedzialnymi za zakładanie firm.


-    odpowiedź w ciągu 24 godzin
-    1000 zarejestrowanych firm
-    bezpłatna wstępna wycena

 

Kontakt